Centel, Nur Başar

Ceza muhakemesi hukuku / Nur Centel, Hamide Zafer. - Yenilenmiş ve gözden geçirilmiş 12. bası - liii, 948 pages ; 24 cm. - Beta Yayın ; Hukuk Dizisi ; 3290 1586 .

Includes bibliographical references p. 885-906.

9786053334330


Criminal procedure--Turkey
Ceza yargılaması--Türkiye

KKX4610 / .C46 2015
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.