Muşul, Timuçin, 1947-

İcra ve iflas hukuku / Timuçin Muşul. - Revised and enlarged sixth edition. - 2 volume ; 25 cm. - Hukuk yayınları dizisi ; 1248 .

Includes bibliographical references and index.

Cilt I. Part I. Cebrî İcra Hukukuna Giriş Part II. İcra Teşkilâtı Part III. İcra Dairesinin Görev ve Yükümlülükleri İle Hukukî, Cezaî ve Disiplin Sorumlulukları Part IV. Genel Hükümler Part V. Adi Haciz Yolu İle Takip Part VI. Haciz Part VII. Mahcuz Malların Paraya Çevrilmesi, Paraların Paylaştırılması ve Aciz Vesikası Cilt II. Part I. Rehnin Paraya Çevrilmesi Part II. Taksitlendirme ve Ödeme Taahhüdünün İhlâli Part III. İlâmların İcrası Part III. Kambiyo Senetlerine Dayanan Haciz Yolu İle Takip Part IV. İhtiyatî Haciz Part V. Kiralar Hakkında Özel Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Part VI. İflâs Hukukuna Giriş Part VII. Takipsiz İflâs Part VIII. Takipli İflâs Part IX. Kambiyo Senedine Dayanan İflâs Yolu İle Takip Part X. Adi İflâs Yolu İle Takip Part XI. İflâs Masasının Tasfiyesi Part XII. Konkordato Part XIII. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Part XIV. İptal Davası Part XV. İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Cezayı Gerektiren Fiil ve İşlemler

9786051462103 (takım) 9786051462110 (Cilt I) 9786051462127 (Cilt II)


İflas--Türkiye
Executions (Law)--Turkey.--Turkey
Bankruptcy--Turkey--Turkey
İcra-iflas hukuku--Türkiye

KKX1888
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.