Bozkurt, Tamer, 1981-

Anonim şirketlerde pay devrinin sınırlandırılması / Tamer Bozkurt. - XXXVI, 420 pages. ; 24 cm. - On İki Levha Yayınları ; 613 .

Includes bibliographical references and index

Part I. Anonim Şirkette Bağlam Kuralları İle İlgili Temel Bilgiler Part II. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Bağlam Kuralları Part III. Pay Sahibi Olarak Tanınma Süreci ve Yargısal Denetim

9786051523637


Stock companies--Turkey.--Turkey
Şirketler--Türkiye
Corporations--Turkey
Corporation law--Turkey.--Turkey
Şirketler hukuku--Türkiye.--Türkiye
Anonim Şirketler--Türkiye--Türkiye

KKX1050 / B69 2016

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .