King, Anthony D.

Spaces of global cultures : architecture, urbanism, identity / architecture, urbanism, identity Anthony D. King. - xix, 256 pages : res. - The architext series. .

Kaynakça (s. 225-243) ve dizin var.

0415196205


Architecture and globalization.
Mimari ve küreselleşme.
Architecture and society.
Mimari ve toplum.
Architecture, British colonial.
City planning--Asia--Case studies.
Kent planlama--Asya--Vaka çalışmaları
Postcolonialism--Asia--Case studies.
Postkolonizm--Asya--Vaka çalışmaları

NA2543.G46 / K54 2004
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.