Zapata, Tan Tahsin.

Borçlar hukuku : özel hükümler / Tan Tahsin Zapata. - 3. bs. - xxiv, 383 pages.

Borçlar hukuku özel kısım konu anlatımı ve konularına göre ayrılmış tamamı çözümlü sorular 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre hazırlanmıştır.

Includes bibliograohical references and index.

9786059293891


Borçlar hukuku--Türkiye.
bligations (Law)--Turkey.
Borçlar hukuku--Sınavlar, sorular, vb.
Obligations (Law)--Examinations, questions, etc.

KKX810 / .Z37 2016

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .