LGBTİlere yönelik ayırımcılıkla mücadeleye yönelik insan hakları eğitimi programı eğitici el kitabı / hazırlayan Özlem Çolak ; proje danışmanı Hakan Ataman ; yayın koordinatörü Mehmet Onur Yılmaz. - 116 pages ; illustration, 24 cm

Includes bibliographical references (112-115 p.).

9786058739321


Homosexuality--Legal status, laws
Human rights--Discrimination
İnsan hakları--Ayrımcılık

HQ76.25 / L32 2015

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .