Zamakhshari, Mahmud ibn Umar, 1075-1144

El-Keşşâf 'an hakā'ikı ğavâmidı't-tenzîl ve 'uyûni'l-ekāvîl fî vucûhî't-te'vîl : Keşșaf tefsiri : (metin-çeviri) / Keşșaf tefsiri Zemahşerî ; çeviri Muhammed Coşkun, Ömer Çelik, Necdet Çağıl, Adil Bebek, Abdulaziz Hatip, Aydın Temizer, A. Enes Ateş, Murat Sülün, Mehmet Çiçek, Sadrettin Gümüş ; editör Murat Sülün. - 1. baskı. - volumes <1-4> ; 24 cm - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları ; Dinî ilimler serisi ; 70. 7 .

Original title : el-Keşşâf an hakâiki ğavâmidi't-tenzîl ve uyûni'l-ekâvîl fî vucûhi't-te'vîl.

Includes bibliographical references and index.


Arabic text and Turkish translations on facing pages.

9789751738400 9751738407 9789751738417 9751738415 9789751738813 9789751739162 9789751740441

2017363833


Kur'an--Tefsirler

BP130.4 / .Z2519 2016

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .