Coşkun, Atilla

Özerk yerel yönetim ve katılımcı demokrasi yaklaşımıyla Türkiye için yeni bir anayasa modeli / Atilla Coşkun. - 2nd edition. - XVI, 222 pages ; 23 cm - Legal hukuk kitapları serisi ; 343 .

Includes bibliographical references (209-222 p.).

9786053150688


Anayasa hukuku--Türkiye
Constitutional law--Turkey--Turkey

KKX2069 / .C67 2015

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .