Ocak, Ahmet Yaşar, 1945-

Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı / editors: Ahmet Yaşar Ocak, Ali Uzay Peker, Kenan Bilici. - Second Edition - volumes illustrations 33 cm - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ; Sanat Eserleri Dizisi ; 3062-1-2 454 .

Includes bibliographical references.

c.1, Sosyal ve siyasal hayat. - c.2, Mimarlık ve sanat.

9751732190 (c.1) 9751732182 (c.2) 9751732166 (set.)


Selçuklular--Tarihi.
Selçuklu--Uygarlık.--Türkiye
Mimari--Selçuklular.--Türkiye
Sanat, Türk.
Seljuks--Civilization.--Turkey
Architecture--Seljuks.--Turkey
Architecture, Turkish.
Arts, Turkish.


Türkiye--Tarihi--1453'e kadar.
Turkey--History--To 1453.
Seljuks--History.

DS27 / .A533 2006

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .