Muhyî-i Gülşenî aut.

Reşehât-ı Muhyî : reşehât-ı aynü'l- hayât tercümesi (inceleme - metin) / Muhyî-i Gülşenî ; Yayına hazırlayanlar : Prof. Dr. Mustafa Koç, Doç. Dr. Eyyüp Tanrıverdi. - 1. Baskı. - 392 pages ; 24 cm - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları : Tarih ve Toplum Bilimleri serisi ; 33. 2. .

Bibliyografya ve dizin var.

9789751737205


Naqshabandiyah.
Sufism--Biography.
Dervishes--Customs and practices.

BP189.7.N35 / M84 2014
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.