Gedik, Doğan

Öğreti ve yargısal içtihatlar ışığında ceza muhakemesinde şüpheden sanık yararlanır ilkesi : In dubio pro reo / Şüpheden sanık yararlanır ilkesi Ceza muhakemesinde şüpheden sanık yararlanır ilkesi Doğan Gedik. - xıı, 288 pages ; 24 cm - Adalet Yayınevi. Hukuk Yayınları Dizisi ; 1942 .

Includes bibliographical references (pages 285-288)

İspat için ölçüt: Şüphenin Yenilme Zorunluluğu ve Vicdani Kanaat Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Birinci Bölüm: İkinci Bölüm:

9786051469362


Criminal procedure--Turkey
Criminal law--Turkey--Turkey
Ceza hukuku--Türkiye.
Ceza muhakemesi hukuku--Türkiye.

KKX4610 / .G43 2016

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .