Karataş, Ali İhsan.

Osmanlı dönemi Bursa sürgünleri (18-19. asırlar) / Bursa sürgünleri Ali İhsan Karataş. - 1. baskı. - 447 pages: ill; 21 cm - Emin yayınları ; 59 .

Includes bibliographical references (p. [395]-409) and index.

Sürgün Kavramı Sürgün Sebepleri Ahlaki Ve Toplumsal Sebepler Sürgün Uygulamaları Ve Sonuçları

İnsanlık tarihi kadar eski bir uygulama olan sürgün etme, bazen iskân bazen de ceza amacıyla hemen her devlet yönetimi tarafından tatbik edilmiş, pek çok kadim devletin kanunlarında yer almıştır. Osmanlı Tarihi boyunca da her iki amaçla uygulanmış, özellikle on sekiz ve on dokuzuncu asırlarda bu yönteme daha çok başvurulmuştur. Bu durum kanunnamelere de yansımıştır. Zira Tanzimat öncesine ait kanunnamelerde pek bahsedilmeyen sürgün, bu tarihten sonra hazırlanan kanunnamelerde bir ceza yöntemi olarak yerini almıştır.
Suçluların sürgün edilecekleri yerler hususunda bazı yerleşim merkezleri diğerlerine göre daha çok tercih edilmiştir. Bursa da bu konuda öncelikle tercih edilen şehirlerdendir. Bu eserde, Osmanlı Devleti'nin son iki asrında Bursa'ya yapılan sürgünler sebep ve sonuçları bakımından ele alınmıştır.

9789944404419

2010330919


Exile (Punishment)--History.--Turkey--Bursa
Exiles--History.--Turkey--Bursa
Exile (Punishment)--History.--Turkey
Exile (Punishment)--Law and legislation--History.--Turkey
Crime--History.--Turkey
Social problems--History.--Turkey
Political crimes and offenses--History.--Turkey
Land settlement--Government policy--History.--Turkey


Turkey--History--18th century.
Turkey--History--19th century.
Bursa (Turkey)--History.

HV9776.7.Z8 / B875 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .