I. Dünya Savaşı'nın 100. yıldönümü uluslararası sempozyumu : emperyalizm ve islam dünyası / Editör Doç. Dr. Mustafa Alkan, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Dr. Bekir Tarık Yiğit. - xiv,488 pages : illustrated ; 24 cm - Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi. Sempozyum Serisi ; 3 .

100th anniversary of I. World War : International Symposium : Imperialism and Islamic world :

9789759682798


Islam and politics 20th century. --Middle East.
Imperialism--History--Congresses.
Emperyalizm--Tarih--Kongreler.
İslam ve siyaset--Orta Doğu.


World War, 1914-1918--Congresses.
Dünya Savaşı, 1914-1918--Kongreler.

JC359 / .B575 2015
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.