İş Kanunları / Remzi Özmen. - 344 pages : 14 cm

İş Kanunu Basın İş Kanunu Deniz İş Kanunu Mesleki Eğitim Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Türk Soyluların Türkiye'de Çalışmaları Hakkında Kanun

9789750227264


İş hukuku ve mevzuatı--Türkiye
Ceza yargılaması--Türkiye

KKX1264

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .