Demirci, Nedret

Finansal Krizlerin Anatomisi Modern Kriz Teorileri Işığında Gelişmekte olan Ülkeler ve Türkiye / Nedret Demirci. - 226 pages ; 24 cm. - Sermaye Piyasası Kurulu ; 186 .

Includes bibliographical references

9756951915


Financial crises
Financial crises--Turkey

HB3722 / .D46 2005

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .