Journal of the history of Sufism volume I-II / special issue: the Qadiriyya order Tasavvuf tarihi araştırmaları dergisi Journal d'histoire du soufisme - volume I-II: 680 pages : illustrations ; 24 cm - Annual

Includes bibliographical references and index.

Yaklaşık on beş yıldan beri, genellikle uluslar arası bilimsel toplantılar sonucunda gün ışığına çıkan bir çok ortak çalışma, tasavvuf ve tarikatlar hakkındaki bilgilerimizi gözle görülür bir şekilde zenginleştirdi. Aynı zamanda, geleneksel olarak ilahiyat, felsefe ve din tarihi uzmanlarının söz sahibi oldukları bu alan, farklı disiplinlere mensup diğer araştırmacıların da giderek artan ilgilerini kendi üzerine çekti. Elbette tasavvufu, mistik, felsefi ve entelektüel bir akım gibi incelemek önemlidir; ancak unutulmamalıdır ki, bu alanda ortaya çıkan tarikatlar (tariqa/turuq) kendilerine has çalışma tarzlarıyla bir sosyalleşme biçimi oluşturmaktadırlar. Bu da antropoloji, etnoloji, sosyoloji, edebiyat, felsefe, sanat tarihi ve etno-müzikoloji gibi farklı disiplinlerin gelen araştırmacıların tasavvuf ve tarikat faaliyetlerinde istisnai bir inceleme konusu bulduklarını açıklar. Eğer tasavvuf ve tarikatlar hala ilahiyat çerçevesinde inceleniyorsa, o zaman araştırmacılardan İslam gelenekleriyle birlikte, Arapça, Farsça veya Türkçe vasıtasıyla bize sağlam bilgiler getirecek bir sosyalleşme şekli olarak a incelenmelidir. Çünkü her şeyden önce tasavvufun, bir sosyalleşme şekli olarak tarihe, geçmiş ve günümüz toplumlarına ilişkin bir olgu olduğu fark edilmelidir. İşte bu gerçeğin ışığında Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal of the History of Sufism -JHS) söz konusu ortak araştırma konularından geçerek ve tema dışı konulara da sayfalarını açarak bu büyük İslam düşünüş ve kültür hareketi hakkındaki bilgilerimizi geliştirmeyi amaçlamaktadır.


In English, French and Turkish

1302-6852

2001235290


Sufism--History--Periodicals

BP188.5 / .J68 2000

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .