Akman, Toygar

Dünyanın sibernetik oluşumu / Toygar Akman. - 227 s. 13 cm - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel yayın No ; Bilim Dizisi ; 287 7 .

Dizin ve Kaynakça var.


Sibernetik--Tarih
Cybernetics--History

Q305 / .A46 1982

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .