Nomer, Ergin

Devletler Hususî hukuku / Kanunlar ihtilâfı hukuku - Milletlerarası usul hukuku - Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi Devletler Hususi hukuku Prof. Dr. Ergin Nomer. - Yenilenmiş 22. bası Ekim, 2017. - xx 700 pages : 24 cm - Beta ; Hukuk dizisi ; 3579 1764 .

Includes bibliographical references and index.

Kanunlar ihtilâfı hukuku - Milletlerarası usul hukuku - Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi

9786053339847


Yasalar çatışması --Sözleşmeler--Türkiye.

KKX480 / .N66 2017

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .