Avrupa birliği devletler özel hukuku / editörler Işıl Özkan, Ceyda Süral, Uğur Tütüncübaşı. - First edition - xlvii, 798 pages : 24 cm. - Hukuk Yayınları Dizisi ; 2044 .

Includes bibliographical references.

Avrupa birliği usul hukuku - Avrupa birliği kanunlar ihtilafı kuralları - Kanunlar ihtilafı ve usûl kurallarını birlikte ihtiva eden tüzükler - Avrupa birliği şirketler hukuku -

9786053000426


Avrupa Birliği Hukuku

K7615 / A97 2016

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .