Kadınların ve kız çocuklarının insan hakları : Kadına yönelik şiddet ve ev-içi şiddet / editörler, Funda Kaya, Nadire Özdemir, Gülriz Uygur. - 1. baskı : Kasım 2014 - 236 pages ; 20 cm

Includes bibliographical references.

9786054974528


Aile içi şiddet--Türkiye
Kadına yönelik şiddet--Türkiye
Kadın hakları--Türkiye
Kadınlar--Hukuki durum, kanunlar vb.--Türkiye

HV6626 / .K35 2014

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .