Yılmaz, Yusuf Abdulaziz

Optik dalga kılavuzu dizinleri vasıtasıyla ışığın kuplaj ve soğurulma verimliliklerinin arttırılması / Yusuf Abdulaziz Yılmaz. - xiv, 47 pages ; 30 cm.

Tez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Aralık 2017

Includes bibliographical references.


Dissertations, Academic
Tezler, Akademik

Optical waveguide arrays Photonic lattice Optical coupler Effective medium theory Guided-mode rezonance Optical absorption Infrared fotodetector Optik dalga kılavuzu dizinleri Fotonik örgü Optik kuplör Etkin ortam teorisi Kılavuzlanmış-mod resonans Optik soğurulma Kızılötesi fotodetektör

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .