Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954

Medarı maişet motoru / Sait Faik Abasıyanık. - V..Basım Eylül 2017 - 195 pages : facsmiles ; 21 cm - Genel Yayın ; 2944 .

Medarı maişet motoru -- Yolculukta -- Berber dükkânının açılma mevsimi -- Birtakım insanlar

9786053320555


Turkish fiction
Turkish literature
Türk edebiyatı
Türk romanı

PL248.A23 / .M43 2017
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.