Birinci dünya savaşı belgeleri (sempozyum bildirileri) = Documents of the first world war (symposium proceedings) / T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. - 309 pages ; illüstrations, 31 cm


World War, 1914-1918
Dünya Savaşı, 1914-1918

D521
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.