Landau, Jacob M., 1924-

Pan-islam politikaları : ideoloji ve örgütlenme / The politics of Pan-islam Jacob M. Landau , çeviri Nigar Bulut. - 543 pages ; 21 cm. - Anka yayınları ; İnceleme araştırma ; 18. 7. .

Translation of: The politics of Pan-Islam : ideology and organization

Includes bibliographical references p. 455-476 and index.

Abdülhamid dönemi: İmparatorluk ideolojisi -- Genç Tür dönemi: Savaşta ve barışta Pan-İslam -- Rusya ve Sovyet otoriteleri ile Pan-İslam anlaşmazlıkları -- Hindistan Müslümanları dahil olurken Türkiye'nin çekilmesi -- İki Dünya savaşı arası: Uzlaşma dönemi -- Yakın geçmişte Pan-İslam: Yeni ideolojiler ve resmi organizasyon

9756628146 (paperback) 9789756628140 (paperback)


Panislamism--History
Panislamizm--Tarih


Islamic countries--Politics and government.
İslam ülkeleri--Siyaset ve yönetim

DS35.7 / .L3619 2001

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .