Eskar 2. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Sempozyumu : Çalışma Hayatında Kadın / | editör Gülay Akgül Yılmaz. - 343 s. : res. ; 24 cm.

Bibliyografya ve kaynakça var.

9789754004106


Women--Legal status, laws, etc.--Turkey
Türkiye -- Kongreler.
İş hukuku--Türkiye--Kongreler
Labor laws and legislation--Congresses
Kadınlar--Hukuki durum, kanunlar vb.--Türkiye

HQ 1236.5 .T9 / E85 2017

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .