Aydın, Suavi, 1962-

Modernleşme ve milliyetçilik / Suavi Aydın. - 1. basım - 270 pages ; 20 cm. - Gündoğan yayınları ; Siyaset sosyoloji dizisi ; 93.71 12.17 .

"93.71"--T.p. verso

Includes bibliographical references (p. 251-270)

Modernleşme -- Orta Doğu'da modernleşmenin genel seyri -- Milliyetçilik ve Ulus-Devlet -- Orta Doğu ve Balkanlar'da Milliyetçilik hareketleri -- Cumhuriyet İdeolojisi ve Milliyetçilik

9755200584


Pan-Turanizm
Nationalism--Turkey
Pan-Turanianism
Turkic peoples--Politics and government
Türk halkları--Siyaset ve yönetim
Milliyetçilik--Türkiye


Turkey--Civilization--Western influences
Türkiye--Uygarlık--Batı etkileri

DR432 / .A94 1993
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.