Hafızoğulları, Zeki

Türk ceza hukuku özel hükümler : kişilere karşı suçlar / Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen. - yenilenmiş ve genişletilmiş 3. baskı - 440 pages ; 25 cm.

Includes bibliographical references and index.

Özel hükümlere giriş -- Kişilere karşı suçlar -- Hayata ve vücut bütünlüğüne karşı suçlar -- Cinsel dokunulmazlığa ve Hürriyete karşı suçlar -- Şerefe karşı suçlar -- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar -- Malvarlığına karşı suçlar

9789757100221


Ceza hukuku--Türkiye
Criminal law--Turkey

KKX3800 / .H345 2013

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .