Öncesiyle ve sonrasıyla 100 soruda Mondros Mütarekesi ve Sevr anlaşması / Öncesiyle ve Sonrasıyla Yüz Soruda Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması Öncesiyle ve Sonrasıyla Yüz Soruda Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı. - 101 pages ; 20 cm. - Genel Kurmay Basımevi ; 2002/118 .


Treaty of Sèvres (1920)
Sevr Antlaşması (1920)


World War, 1914-1918
Dünya Savaşı, 1914-1918

DR589

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .