Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. T.C. Anayasası - 1. Basım Haziran 2017 - 110 pages ; 21 cm. - Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları ; 13 .

9789756610596


Turkey. Anayasa (1982)
Türkiye. Anayasa (1982)


Constitutions--Turkey
Anayasalar--Türkiye
Anayasa hukuku--Türkiye
Constitutional law--Turkey

KKX2064.51982 / T875 2017

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .