Başbuğ, Aydın

Toplu iş ilişkileri ve hukuk : sendikalar hukuku, toplu iş sözleşmesi hukuku, disiplin hukuku / Aydın Başbuğ ; editör: Önsel Ünal. - xiii, 297 pages: tables; 24 cm.

Kapak fotoğrafı: Şeker-İş'in 25 ağustos 1970 tarihindeki ilk grevi.

Includes bibliographic references.

Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı - Sendikalar hukuku - Toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlıkları - Disiplin hukuku.


Collective labor agreements--Turkey
Toplu iş sözleşmeleri--Türkiye
Labor contract--Turkey
İş sözleşmesi--Türkiye
İş hukuku ve mevzuatı--Türkiye
Labor laws and legislation--Turkey

KKX1270 / .B38 2012

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .