Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu : sempozyuma sunulan bildiriler, Ankara:09-10 Ocak 2014 / editör Prof. Dr. Orhan Kılıç. - 4 volumes; 21 cm. - Türk Tarih Kurumu Yayınları. VIII.Dizi-Sayı ; 10 .

Includes bibliographic references.

9789751629128 (tk.) 9789751629135 (1.c.) 9789751629197 (2.c.) 9789751629203 (3.c.) 9789751629210 (4.c.)


Kurds--History--Turkey--Congresses
Kürtler--Tarih--Türkiye--Kongreler


Turkey--Ethnic relations--Congresses
Türkiye--Etnik ilişkiler--Kongreler

DS59.K86 / T37 2014

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .