İnceoğlu, Sibel

Adil yargılanma hakkı / Sibel İnceoğlu. - 409 pages ; 24 cm. - Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi ; 4 .


Adil yargılama--Türkiye
İnsan hakları

KKX2484 / .I53 2018

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .