Saban, Nihal

Vergi hukuku / Prof. Dr. Nihal Saban. - Tıpkı 8. Baskı Ekim 2016 - İstanbul - xxxvii, 612 pages ; 24 cm. - Beta ; Hukuk dizisi ; yayın no 3406 1697 .

Includes bibliographical references.

VERGİ ÖDEVİ -- VERGİ -- Vergilendirme Yetkisi -- Kavram, p.3 -- Kurallar, p.3 -- Vergi -- Kavramlar, p.5 -- Kurallar, p.5 -- VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM -- Kaynaklar -- Kavram, p.15 -- Kurallar, p.15 -- Yorum -- Kavram, p.41 -- Kurallar, p.41 -- VERGİLENDİRME İLKELERİ -- Anayasal İlkeler -- Kavram, p.57 -- Kurallar, p.58 -- Anayasal Vergilendirme İlkeleri -- Kavram, p.61 -- Kurallar, p.61 -- VERGİLENDİRME İLİŞKİSİ -- VERGİ BORÇLULUĞU -- Vergi Borçlusu -- Kavramlar, p.77 -- Kurallar, p.78 -- Vergi Borçluluğunu Özne-Nesne Bağlamında Okumak: "... Den Sorumluluk", ".İle Sorumluluk" -- Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu, p.84 -- Vergi Kesenlerin Sorumluluğu, p.104 -- Mirasçıların Sorumluluğu, p.116 -- Vergi Borçlusunun Ödevleri -- Kavram, p.121 -- Kurallar, p.122 -- Vergilendirme İlişkisinin Aşamaları -- Kavramlar, p.151 -- Kurallar, p.151 -- Vergi Alacagında Zaman -- Kavram, p.179 -- Kurallar, p.179 BİRİNCİ KİTAP. BİRİNCİ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. İKİNCİ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. ÜÇÜNCÜ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. İKİNCİ KİTAP. BİRİNCİ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. 3. Üçüncü Bölüm. 1. 2. İKİNCİ KISIM VERGİALACAĞI -- Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. VERGİLENDİRME -- GELİR VERGİSİ KANUNU -- Gelir Vergisi -- Kavram, p.193 -- Kurallar, p.195 -- Gelir Türleri Ve Elde Edilmesi -- Kavram, p.199 -- Kurallar, p.201 -- Gelir Türlerinin Elde Edilmesini Özne-Nesne Bağlamında Okumak -- Ticari Kazanç, p.211 -- 2.Zirai Kazanç , p.235 -- Ücret, p.245 -- Serbest Meslek Kazancı, p.261 -- Gayrimenkul Sermaye İradı, p.271 -- Menkul Sermaye İradı, p.284 -- Diğer Kazanç Ve İratlar, p.295 -- Oran -- Tarh -- Beyan Esası Ve Beyanname Çeşitleri, p.311 -- Geçici Vergi, p.326 -- Tarh İşlemi, p.326 -- Ödeme, p.331 -- Mahsup, p.332 -- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU -- Kurumlar Vergisi -- Kavram, p.335 -- Kurallar, p.336 -- Kurum Kazancının Elde Edilmesini Özne-Nesne Bağlamında Okumak -- Özne: Vergi Yükümlüsü/Kurum Kimliğinin Açılımı, p.337 -- Nesne: Verginin Konusu/Kurum Kazancı, p.346 -- Vergilendirilecek Gelir: Matrah/Kurum Kazancının Tespiti, p.356 -- Oran -- Tarh -- Beyan Esası Ve Beyanname Çeşitleri, p.375 -- Tarh İşlemleri, p.377 -- Ödeme, p.378 -- Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler, p.436 -- Ortak Hükümler -- Geçici Vergi, p.387 -- İndirimli Kurumlar Vergisi, p.387 -- Mahsup, p.389 -- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU -- Katma Değer Vergisi -- Kavram, p.393 -- Kurallar, p.393 -- Katma Değerin Yaratılmasını Özne-Nesne Bağlamında Okumak -- Özne: Vergi Yükümlüsü/Katma Degeri Yaratan Gerçek Kişi Ya Da Kurum, p.397 -- Nesne: Verginin Konusu/Yaratılan Katma Değer, p.400 -- Vergilendirilecek Katma Değer: Matrah/Katma Değerin Tespiti, p.423 -- Oran -- Tarh -- Vergilendirme Dönemi: Beyan Esası, p.433 -- Tarh İşlemleri, p.434 -- Ödeme, p.435 -- Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler, p.436 -- Usul Hükümleri -- Belge Düzeni, p.439 -- Kayıt Düzeni, p.439 -- Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti, p.440 -- Vergi Teminatı, p.442 -- Asgari Randıman Oranları Ve Birim Satış Bedelleri, p.442. ÜÇÜNCÜ KİTAP. BİRİNCİ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. !. '. Üçüncü Bölüm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dördüncü Bölüm. Beşinci Bölüm. 1. 2. 3. 4. 5. İKİNCİ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. 3. Üçüncü Bölüm. Dördüncü Bölüm. 1. 2. 3. 4. Beşinci Bölüm. 1. 2. 3. ÜÇÜNCÜ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. 3. Üçüncü Bölüm. Dördüncü Bölüm. 1. 2. 3. 4 Beşinci Bölüm. 1. 2. 3. 4. 5. VERGİLENDİRMEDE DENETİM VE CEZALAR -- VERGİ YÜKÜMLÜLERİNİN DENETLENMESİ -- Vergi Denetimi -- Kavram, p.445 -- Kurallar, p.445 -- Denetim Türleri -- Yoklama, p.447 -- İnceleme, p.449 -- Arama, p.457 -- Bilgi Toplama, p.463 -- Suç ve Ceza -- Kavramlar, p.467 -- Kurallar, p.468 -- Ceza Sorumluluğu -- Suçlar Ve İdari/Adli Cezalar -- İdari Cezalar, p.495 -- Adli Cezalar, p.516 -- Cezaların Uygulanması -- Vergi Cezalarının Kesilmesi, p.533 -- Cezaların Ödenmesi Ve Kalkması, p.535 -- VERGİLENDİRMEDEN DOĞAN ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜMLERİ -- USUL HUKUKLARININ ORTAK KAVRAMI: İSPAT VE DELİL -- Vergi Usul Kanunu -- Kavram, p.545 -- Kurallar, p.545 -- İdari Yargılama Usulü Kanunu -- Kavramlar, p. 565 -- Kurallar, p.565 -- İDARİ ÇÖZÜMLER -- Vergi Usul Kanunu -- Kavramlar, p.567 -- Kurallar, p.567 -- Kamu Denetçiligi Kanunu -- Kavram, p.577 -- Kurallar, p.577 -- YARGISAL ÇÖZÜMLER -- Vergi Yargısı -- Kavram, p.579 -- Kurallar, p.582 -- Adliyargı -- Kavram, p.599 -- Kurallar, p.599 -- Anayasa Yargısı -- Kavram, p.601 -- Kurallar, p.603 -- Avrupa Yargısı -- Kavram, p.611 -- Kurallar, p.611. DÖRDÜNCÜ KİTAP. BİRİNCİ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. 3. 4. İKİNCİ KISIM. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI -- Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. Üçüncü Bölüm. 1. 2. Dördüncü Bölüm. 1. 2. BEŞİNCİ KİTAP. BİRİNCİ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. İKİNCİ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. ÜÇÜNCÜ KISIM. Birinci Bölüm. 1. 2. İkinci Bölüm. 1. 2. Üçüncü Bölüm. 1. 2. Dördüncü Bölüm. 1. 2.

9786053337263


Vergilendirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX3550

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .