Yazıcı, Hande

Sanat ve tasarım eğitiminde hibrit uygulamalar : Karıştırılmış gerçeklik (mixed reality) uygulamalarının incelenmesi / Hande Yazıcı. - xv, 116 pages : graphics, charts and colored illustrations ; 29 cm

Tez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Nisan 2018


Dissertations, Academic
Tezler, Akademik

Sanat ve tasarım eğitimi Bilgisayar destekli tasarım Karıştırılmış gerçeklik Sanat ve tasarımda yaratıcılık Art and design education Computer aided design Mixed reality Art and design creativity

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .