Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e armağan / Turgut Tan, Tekin Akıllıoğlu, Onur Karahanoğulları. - xv, 620 s. ; 24 cm.

Bibliyografya var.

9756194200


Gözübüyük, A. Şeref, 1924-


Hukukçular--Türkiye.
Lawyers--Turkey.
Hukuk--Toplanmış eserler.
Law--Addresses, essays, lectures.
Armağanlar--Türkiye.
Festschriften--Turkey.

KKX74
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.