Yargıtay 11. hukuk dairesinin Türk Ticaret Kanununa ilişkin kararları (2015-2016) / yayına hazırlayanlar Prof. Dr. Abuzer Kendigelen... [and four others]. - 1. bası Şubat, 2018 - xx, 732 pages ; 24 cm - On İki Levha Yayıncılık ; yayın no: 864 .

9786051526959


Ticaret hukuku--Türkiye

KKX920

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .