Dinçkol, H. Alphan

İktisadi kamu hizmetlerinde hakim durumun kullanılması / Hakim durumun kullanılması Dr. H. Alphan Dinçkol. - 230 pages ; 23 cm.

Includes bibliographical references

9789753534789


Rekabet--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Kamu iktisadi teşebbüsleri--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Görevi kötüye kullanma--Türkiye

KKX3220

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .