Gürten, Kadir

Roma hukukunda crimen kavramı / Crimen kavramı. Yrd. Doç. Dr. Kadir Gürten. - x, 176 pages ; 24 cm. - Hukuk Yayınları Dizisi ; 1895 .

İncludes bibliographical references (pages 171-176).

Giriş - Crimen kavramı ve delictum kavramı ile ilişkisi - Genel olarak roma yargılama usulü ve tarihsel gelişimi - Roma ceza yargılma usulü - Malvarlığına karşı işlenen suçlar - kişilere karşı işlenen suçlar - Cinsel suçlar - Devlete karşı suçlar - Diğer suçlar: ahlaka ve kamu düzenine karşı suçlar - Sonuç.

9786051468907


Ceza hukuku (Roma hukuku)
Roma Hukuku

KJA3340

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .