Kiziroğlu, Serap Keskin

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda konut dokunulmazlığının ihlali suçu / Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Doç. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu. - Birinci baskı Temmuz, 2010 - xiv, 186 pages ; 24 cm - Adalet. Hukuk Yayınları Dizisi ; 642 .

Includes bibliographical references (pages 181-186).

9786054378678


Kişilere karşı suçlar--Türkiye
Mülkiyet suçları--Türkiye
Ceza hukuku--Türkiye

KKX4236

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .