Ayhan, Rıza

Ticari işletme hukuku : Genel esaslar / Prof. Dr. Rıza Ayhan, Doç. Dr. Hayrettin Çağlar. - Tamamen Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 10. Bası - lxxviii, 569 pages ; 24 cm.

Includes bibliographical reference (pages : [lxiv]- lxxviii) and index.

9786050502220


Ticaret hukuku--Türkiye
Şirketler hukuku--Türkiye

KKX920

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .