Sağlık ve tıp hukukunda sorumluluk ve insan hakları : sağlık hizmeti, sağlık hakkı ve hasta hakları, medeni hukuk, ceza ve idare hukuku yönünden sorumluluk / Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal [and six others] ; editörler Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel, Doç. Dr. Gürkan Sert. - 432 pages ; 25 cm. - Hukuk no ; 1899 .

Includes bibliographical references and index.

9789750246760


Tıbbi hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX3098

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .