Türk ceza hukuku : özel hükümler / Prof. Dr. Veli Özer Özbek... [and three others]. - Genişletilmiş ve güncellenmişm12. baskı Eylül, 2017 - 1208 pages ; 24 cm. - Seçkin Hukuk ; 1050 .

1.kısım Uluslararası suçlar -- 2.kısım Kişilere karşı suçlar -- 3.kısım Topluma karşı suclar -- 4.kısım Millete ve Devlete karşı suçlar.

9789750244803


Ceza hukuku--Türkiye

KKX3790 / .T87 2017

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .