Sözüer, Eren

Unutulma hakkı : insan hakları hukuku perspektifinden bir inceleme / Unutulma hakkı. Araş. Gör. Eren Sözüer. - 1. Baskı İstanbul, Ekim 2017 - xxi, 245 pages ; 24 cm. - On İki Levha Yayıncılık Yayın No ; 789 .

Includes bibliographical references (pages : [213]- 228).

Unutulma hakkı, gelişen teknolojilerin ve özellikle artan İnternet kullanımının olumsuz sonuçları karşısında, bireyin korunmasını amaçlayan bir insan hakkıdır. Son zamanlarda kendisinden sıkça söz ettiren unutulma hakkına yönelik talep ve ilginin karşısında, hakka ilişkin teorik boyutu olan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Uygulamaya bakıldığında da, esaslı biçimde ayrışan hukuki taleplerin unutulma hakkı olarak takdim edilebildiği görülmektedir. Bu çalışmada, öncelikle hakka ilişkin teorik bir çerçeve çizilerek doktrine bu bakımdan katkıda bulunmak ve uygulamadaki karışıklıkların giderilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada ayrıca, uluslararası ve ulusal düzlemdeki ilgili hukuki düzenlemeler ve içtihatlar ele alınarak, hakkın sağladığı koruma ve insan hakları hukukundaki yeri irdelenmiştir. Hakkın kapsamının ve uygulamada kullanılabilecek ölçütlerin belirlenmesine yönelik öneriler sunan çalışmanın, unutulma hakkına ilişkin taleplerin ileri sürülmesi ve değerlendirilmesinde yol gösterici olması amaçlanmıştır.--Arka kapak.

9786051526195


Veri koruma--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Özel hayatın korunması--Türkiye

KKX843

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .