Öztürk, Bahri

Uygulamalı ceza hukuku ve güvenlik tedbirleri hukuku / Ceza hukuku. Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem. - Onyedinci Baskı Eylül 2017 (Ankara) - 599 pages ; 24 cm - Seçkin. Hukuk ; No. 697 .

TCK Değişikliklerine Göre Yenilenmiş 17. Baskı.

Includes bibliographical references and index.

Ceza Hukukuna Egemen Olan İlkeler -- Ceza Kanunlarının Uygulama Alanı -- Suç Genel Teorisi -- Suçun Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, İçtima, İştirak) -- Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri -- Ceza İlişkisini Ortadan Kaldıran Nedenler

9789750244988


Ceza hukuku--Türkiye

KKX3790

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .