Helvacı, Serap

Borçlar hukuku : genel hükümler pratik çalışmaları (yargıtay kararları ile çözümlü) / Borçlar hukuku genel hükümler Serap Helvacı, Gediz Kocabaş. - 2. bası. - 306 pages ; 24 cm. - Legal Hukuk Kitapları Serisi ; 461 .

9786053151791


Borçlar (Hukuk)--Türkiye

KKX810

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .