Deniz, Miray Özer

Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi ve tasfiyesi / Miray Özer Deniz. - xxx, 130 pages ; 25 cm - Vedat kitapçılık yayın no ; 471 .

"Yayın no: 471"--Title page verso. Originally presented as author's thesis (masters).

Includes bibliographical references (pages 123-130).

Önsöz, p.v --Abstract, p.vii --Abstract, p.xiii --Özet, p.xix --Kısaltmalar, p.xxix --Giriş, p.1 -- EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ --A. Genel Olarak Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, p.3 --B. Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Hakim Olan İlkeler, p.6 --C. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Zaman İtibariyle Uygulama Alanı, p. 9 --D. Mal Rejiminin Evliliğin Devamı Sırasında Uygulanması, p.11 --E. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi Halleri, p.25 -- EDİNİLMİş MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ --A. Genel Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Aşaması, p.35 --B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesindeki Aşamalar, p.43 --SONUÇ, p.121 --KAYNAKÇA, p.123. I.BÖLÜM. II.BÖLÜM.

9786059263337 (hardback)


Medeni hukuk--Türkiye
Mal rejimleri--Türkiye
Evlilikte mal rejimi
Ortak mülkiyet--Türkiye
Evlilik hukuku--Türkiye

KKX569 / .D46 2016

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .