Ceza muhakemesi hukuku / Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe. - Onüüncü baskı Eylül 2017 (Ankara) - 919 pages ; 24 cm - Seçkin Hukuk ; 766 .

7035 Sayılı Kanun ve 694 s. KHK ile getirilen değişiklikler, güncel Yargıtay Kararları, AİHM ve Anayasa Mahkemesi' nin bireysel başvuruya ilişkin son kararları işlenmiş.

Includes bibliographical references (pages : [877]- 909) and index.

Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları -- Ön Alan Soruşturmaları -- Soruşturma Evresi -- Koruma Tedbirleri -- İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü -- Kovuşturma Evresi -- Ceza Muhakemesinde İspat -- Delil Yasakları -- Kanun Yolları -- Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri -- Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları -- Bireysel Başvuru.

9789750244766


Ceza yargılaması--Türkiye
Ceza hukuku--Türkiye

KKX4610

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .