Serozan, Rona

Miras hukuku / Miras hukuku ve uygulama çalışmaları Prof. Dr. Rona Serozan, Prof. Dr. Baki İlkay Engin. - Güncellenmiş 5. Baskı Şubat, 2018 - 688 pages ; 24 cm - Hukuk Kitapları Dizisi ; 308 .

Cover on: Miras hukuku ve uygulama çalışmaları

Includes bibliographical references (pages 25-27) and index.

Temel kavramlar ve ilkeler--Yasal mirasçılık-Saklı paylı mirasçılık--Serbest tasarruf oranı ve tenkis--İradi mirasçılık (ölüme bağlı tasarruflar)--Mirasın geçmesi--Miras ortaklığı ve paylaşım--Uygulama çalışmaları

9789750246654


Veraset ve intikal--Türkiye
Miras (Hukuk)--Türkiye

KKX770

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .