T.C. anayasası TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve ilgili mevzuat / Editör: Av. Celal Ülgen. - On üçüncü Baskı Ocak 2018 - 904 pages ; 13 cm - Beta ; Hukuk Dizisi ; Cep Kanunları Serisi ; 3422 1707 08 .

Includes index. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Kanunlar -- Türk Ceza Kanunu -- TCK' nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun -- Kabahatler Kanunu -- Ceza Muhakemesi Kanunu -- CMK' nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak. Kanun -- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun -- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu -- Terörle Mücadele Kanunu -- Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hak. Kanun -- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu -- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu -- Adli Önleme Aramaları Yönetmeliği.

9786053337461


Anayasalar--Türkiye
Ceza yargılaması--Türkiye
Ceza hukuku--Türkiye

KKX3794

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .