Birtek, Fatih

AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında ceza muhakemesinde delil ve ispat / Ceza muhakemesinde delil ve ispat Delil ve ispat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, anayasa mahkemesi ve yargıtay kararları ışığında ceza muhakemesinde delil ve ispat Yrd. Doç. Dr. Fatih Birtek. - Genişletilmiş ve güncellenmiş 2. baskı. Kasım 2017 - xx, 682 pages ; 24 cm. - Hukuk Yayınları Dizisi ; 1762 .

Includes bibliographical references (pages 651-678) and index (pages 679-682).9786053003397

2016354084


Delil, Suç--Türkiye
Kabul edilir kanıt--Türkiye
Ceza yargılaması--Türkiye

KKX4679

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .